Імплементація упаковок у виробництво

Вимоги до маркування регулюються чинним законодавством і відповідними нормативно-правовими актами. Інформація про лікарський засіб або будь-який продукт має бути донесений через маркування на упаковці, супровідні документи, тощо. Під маркуванням розуміють описи, знаки для товарів і послуг, графічні зображення або символи, що стосуються до даного продукту, які розміщуються на будь-якій упаковці, етикетці, стікері, іншому пакувальному матеріалі. Маркування є основним способом інформування споживача про продукт. Завдяки маркуванню споживачі дізнаються про склад, показання для застосування, виробника, термін придатності, тощо. Маркування повинно містити правдиві відомості та не вводити споживача в оману. Неправильне маркування може викликати ряд негативних наслідків для виробника продукції. Це можуть бути звернення споживачів, тимчасова заборона на обіг продукції, штрафи і компенсація завданих збитків, пов'язаних з виявленими порушеннями.

    ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

    Маркування відіграє важливу роль для просування товару на ринку та відповідної довіри як до товару так і до Виробника. Інформація на упаковці, етикетці або стікері може стати підставою для прийняття рішення про придбання товару або відмову від нього. Тому текст повинен бути зрозумілим, шрифт розбірливим, зображення чіткими, а зовнішній вигляд привабливим. Для того, щоб бути повністю впевненими в якості, до маркування продуктів слід віднестися з відповідальністю. Ми розробимо дизайн маркування до упаковки або текст маркування, що виноситься на упаковку до лікарського засобу та затвердимо його у відповідних державних організаціях. Затверджені матеріали відправимо до виробника та узгодимо макет, який в майбутньому буде розміщений на ринку України. Для того, щоб лікарський засіб знаходився в обігу на ринку, його макет необхідно розмістити в базі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Підготуємо та супрово́джуватимемо необхідний пакет документів для розміщення макету упаковки, або внесення додаткових змін до дизайну макета протягом його життєвого циклу та розмістимо в базі згідно чинного законодавства.