Розширення переліку лікарських засобів при реєстрації в Україні

Так як офіційним документом, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP) є Висновок або Сертифікат відповідності, то Перелік лікарських засобів, зареєстрованих або запланованих до реєстрації в Україні є невід'ємним додатком. Відносно цього Переліку проводиться процедура розширення на підставі реєстрації нового лікарського засобу, який випускається на відповідній виробничій дільниці. Видає оновлений Перелік до Висновку або Сертифікату відповідності Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на підставі наданої документації від Заявника або його Уповноваженого представника.

    ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

    Для проведення даної процедури ми зробимо запит, ретельний аналіз наданих документів та адаптуємо згідно чинного законодавства України. Оформлення Заявки та надання необхідного пакету документації з отриманням Опису наданого займе в середньому 3-5 робочих діб, після чого буде проведена попередня та спеціалізована експертиза наданих матеріалів. При позитивному рішенні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, стосовно даної процедури, й тільки після узгодження оновленого Переліку лікарських засобів, зареєстрованих або запланованих до реєстрації в Україні, ми зможемо отримати нову оновлену версію. Варто зазначити, що тільки при умові в обмін на попередню версію. Тому ми запросимо у Вас оригінал попереднього Переліку для представлення в Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.